Privacyverklaring

Minicamping De Strohalm


Minicamping De Strohalm aan de Heuvelsweg 12 te Kerkwerve, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Minicamping De Strohalm

Arjan en Ana Bil

4321 TG Kerkwerve

info@minicampingdestrohalm.n

l+31-(0)612635103

Persoonsgegevens die wij verwerken

Minicamping De Strohalm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Minicamping De Strohalm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Minicamping De Strohalm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Minicamping De Strohalm bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Minicamping De Strohalm verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan voorkomen dat wij gegevens beschikbaar moeten stellen aan Gemeente Schouwen-Duiveland wanneer zij hier om vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Minicamping De Strohalm gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Ook voor het contactformulier worden cookies gebruikt. Indien u gebruikt maakt van deze formulieren gaat u hiermee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Minicamping De Strohalm en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Minicamping De Strohalm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@minicampingdestrohalm.nl